Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
PDF

Римска културна история

Обектът представлява земеделско имение (лат. villa rustica) на ветеран от римската армия. След пенсионирането си, в края на | век след Хр., бившият вече войник започва да се занимава със земеделие и животновъдство. В началото на следващото столетие, той оценява друг ценен ресурс, а именно - висококачествената глина в района. Така около своето имение собственикът основава един от най-значителните центрове за производство на керамични изделия (основно червенолакови съдове, култова керамика...

За връзка с нас

Aдрес:
Община Павликени
5200 гр. Павликени
бул. “Руски” №4
e-mail: obshtina@pavlikeni.bg
pavlikeni@vestel.bg

 

Исторически музей-Павликени
5200, гр. Павликени
ул. “Бачо Киро” 1
e-mail: musei_pavlikeni@abv.bg
www.museumpavlikeni.com