Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

    Aдрес:

    Община Павликени

    5200 гр. Павликени

    бул. “Руски” №4

    e-mail: obshtina@pavlikeni.bg

    pavlikeni@vestel.bg

Исторически музей-Павликени

5200, гр. Павликени

ул. “Бачо Киро” 1

e-mail: musei_pavlikeni@abv.bg

www.museumpavlikeni.com