Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация