Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
21 Apr 2017

Античният кepaмичeн цeнтъp кpaй Пaвликeни привлича повече туристи след приключването на мащабен проект

Вече имаме туристически обект от европейска величина. Надявам се, че жителите на Павликени и туристите от страната и чужбина ще оценят направеното от нас, това каза Гинка Николова, ръководител на най-мащабния проект за консервация, реставрация, социализация и популяризиране на Античния керамичен център. На 20 април 2017 г. се проведе Заключителна пресконференция по повод приключването на проекта. Изключително интересни факти и любопитни истории от над 40-годишното съществуване на Керамичния център представи и Нели Цонева, директор на Исторически музей-Павликени.

Началото на проекта е поставено преди две години, когато общината в партньорство с Исторически музей–Павликени, започва работа по проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация“, финaнcиpaн oт Финaнcoвия мeхaнизъм нa Евpoпeйcкoтo икoнoмичecкo пpocтpaнcтвo 2009-2014, Пpoгpaмa БГ 08 „Кyлтypнo нacлeдcтвo и cъвpeмeнни изкycтвa”, Мяpкa 1 “Рecтaвpиpaнe, oбнoвявaнe и oпaзвaнe нa кyлтypнoтo нacлeдcтвo”, Дoгoвop № 24-10- М1-13/22.04.2015 г. Средствата на Финансовия механизъм са осигурени от страните Иcлaндия, Нopвeгия и Лихтeнщaйн, а Програмен оператор от българска страна е Министерство на културата.

След приключването на дейностите по консервация, реставрация и социализация, осъществени от консорциум „Антика“ ДЗЗД, до Античния керамичен център води нов асфалтов път с обособени паркоместа. Посетителите се придвижват по обновени алеи до консервираните и реставрирани антични сгради и пещи. Съвременните сгради също са ремонтирани и предлагат добри условия за осъществяването на археологически експедиции. В специално обособената част за възстановки, чрез автентични древни техники, са изградени нови пещи за изпичане на битова, строителна и художествена керамика. Оборудването в направената по римски образец грънчарска работилница е подновено, за да може съвременни грънчари да произвеждат керамика и да показват техниките от древността. Музейната сграда, както и всички останали постройки, са с ремонтирани конструкции и дограма.

Всички осъществени по проекта дейности спомагат за ревитализирането на древните грънчарски умения и за развитие на музея на открито.

В проекта са ангажирани и млади хора от района, както и представители на ромската общност. С поредица от обучения по история, археология и грънчарство, деца от с. Върбовка придобиват умения за опазване на културното наследство. Благодарение на тях по протежение на пътя, водещ към Античния керамичен център, са засадени дръвчета.

Във връзка с проекта са създадени интернет сайт на обекта, както и „Фейсбук“ страница. С мерките по информация и публичност Античният керамичен център става по-известен не само сред местното население, но и в региона и страната.

Цялостното изпълнение на дейностите за опазване и популяризиране на Античния керамичен център подобрява качествено предпоставките за развитие на културен туризъм в община Павликени.

http://www.culture-eea-bg.org/bg        www.eeagrants.org