Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Залесяване покрай Античния керамичен център край Павликени

30.03.2017 г. Петдесет дръвчета сребролистна липа (лат. Tillia tomentosa) бяха засадени покрай обновения път, водещ към Античния керамичен център край Павликени от ученици от ОУ "Филип Тотю", с. Върбовка. Съвместната акция на Община Павликени и Исторически музей–Павликени бе посрещната с голям интерес и неуморно участие от учениците. Организаторите осъществиха мероприятието с подкрепата на ОУ "Филип Тотю", с. Върбовка, Общинско предприятие "Благоустройство и комунални дейности", гр. Павликени. Събитието бе уважено от зам. кмета на Община Павликени – инж. Анастасия Вачева. Инициативата е осъществена във връзка с попоуляризирането на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.