Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
26 Oct 2016

Започнаха основните дейностите по проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация“

На 13 октомври 2016 г. беше направена символичната първа копка, която сложи началото на дейностите по мащабен проект за консервация, реставрация и ревитализация на Античния керамичен център край Павликени. Близо 1,5 млн. лв. ще бъдат вложени за обновяване, опазване, популяризация и модернизация на културно-историческия обект. Средствата за осъществяване на проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. чрез програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ към Министерството на културата.
След проведени обществени поръчки за избор на изпълнител чрез инженеринг на обекта, е избран консорциум „Антика” ДЗЗД, за осъществяване на строителен надзор е избрано дружество „Модул Н“ ЕООД, а за инвеститорски надзор – „ВЕДИПЕМА“ ООД.
„Античният керамичен център е най-важният обект от културно-историческото наследство на Община Павликени. С настоящия проект ние правим още една стъпка към съживяването на тази наша археологическа ценност“, каза по време на официалната церемония кметът на Община Павликени. Той благодари на правителствата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за финансирането. „Този проект отново поставя фокуса на общественото внимание върху нашия значим обект. Чрез реализираните мерки за публичност, ние отново акцентираме и каним широката общественост да посети Павликени и Античния керамичен център, за да види обект, какъвто няма никъде другаде.“.
От името на Исторически музей – Павликени - партньор по проекта, археологът Калин Чакъров посочи, че през годините са извършвани значими проекти за подобряването на обекта. Той благодари за партньорството с Община Павликени.
Символичната първа копка направиха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, археологът Калин Чакъров, Момчил Борисов, Ангел Митев и Юлиян Николов от фирмите-изпълнители на проекта.
Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекта е 30 април 2017 г.