Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Официално откриване на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”

Официалното откриване на приключилия успешно порект бе проведено на 16.05.2017 г. На него присъстваха можество жители и гости на община Павликени. Сред официалните лица на събитието бяха председателят на Общински съвет Павликени Ваня Антонова, кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на Исторически музей–Павликени г-жа Нели Цонева, инж. Ангел Митев – директор на „Реставрация” ЕАД и др. изпълнители на проекта.