Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Представяне на изпълнението на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация” на 47-мото изложение за строителство, архитектура и обзавеждане „Стройко”

От 5-ти до 9-ти октомври 2016 г. се проведе 47-мото изложение за строителство, архитектура и обзавеждане „Стройко”. Благодарение на организаторите и с подкрепата на Община Павликени, Исторически муезй–Павликени представи с изложба Античния керамичен център край Павликени и изпълнението на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”. Освен изложба, в представянето бяха включени уроци по грънчарство за деца и възрастни, ръководени от клуб за антични възстановки „Дукс антика” с професионалния керамик Анна Спасова и Димитър Спасов. Събитието бе уважено от стотици жители и гости на София, посетили изложението. На изложбата присъства и зам.-министърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Инициативата е осъществена във връзка с попоуляризирането на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.