Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Уроци по културно наследство в ОУ „Филип Тотю”, с. Върбовка

На 15.03.2017 г. в ОУ „Филип Тотю”, с. Върбовка бяха проведени уроци по културно наследство на територията на община Павликени. Учениците бяха запознати с историята на Античния керамичен център край Павликени и връзката му с други обекти от римската епоха в района. Инициативата е осъществена във връзка с попоуляризирането на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от ФМ на ЕИП ЕИП 2009–2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.