Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

  • bg
  • bg
  • bg
  • bg
  • bg

Фестивал за Антични възстановки Terra antiuqa Balcanica

В началото на месец септември 2017 г. (2–3.09.2017 г.) на Античния керамичен център край Павликени се проведе Фестивал за Антични възстановки Terra antiuqa Balcanica. Организатори за Исторически музей–Павликени и Община Павликени. Благодарение на участнциците – Сдружение за антични възстановки „Мос майорум Улпие Сердице”, гр. София, „Дукс антика”, гр. Свищов и възстановчици на свободна практика, стотици посетители се потопиха в атмосферата на Римската империя от преди 2000 години. По време на събитието бяха запалени за пръв път и възстановките на пещи за изпичане на керамика, направени по проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.