Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Министерството на културата на Република България е програмен оператор за програма Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.