Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

ПРОЕКТ

АНТИЧЕН КЕРАМИЧЕН ЦЕНТЪР - ПАВЛИКЕНИ, популяризация и модернизация

Проектът се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, по Договор № 24-10-М1-13/22.04.2015г

Програма БГ08

“Културно наследство и съвременни изкуства“

Обща стойност на проекта 736 337,90 евро

Период за изпълнение на проекта:

22.04.2015 – 30.04.2017 г.