Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Основният елемент на проекта е извършване на реставрация и консервация на античната архитектура и пещи за изпичане на керамика. Проектът предвижда дейностите да се осъществят чрез инженеринг – съгласно идеен проект и всички съпътстващи дейности, включително проектиране, строително-ремонтни и консервационно-реставрационни дейности, авторски, строителен и инвеститорски надзор.