Античен керамичен център-Павликени,

популяризация и модернизация

Проектът е насочен към:

• реставриране/обновяване на сгради от културното наследство на България;

• ревитализиране на изложбени пространства/платформи чрез интерактивни технологии;

• предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музей на открито.